.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Anu ang pagkakaiba ng Ang Dating Daan sa ibang religion